top of page

Yang Taijiquan & QiGong

Στη σχολή διδάσκεται Yang Taijiquan (Hong Kong style) και QiGong - συμπεριλαμβανομένου του Baat Duan Jin (Eight Brocade) QiGong.

 

bottom of page